Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o postupu vypořádání s firmou Realing 92

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 477/1999

I. bere na vědomí


předložené zprávy o předávání dokladů vztahujících se ke správě bytových domů SF Realing 92 k 31.5.1998, kdy byla tato správa ukončena výpovědí


II. ukládá


*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 05.10.99


*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 05.10.991/ prověřit prostřednictvím AKR a EKO MÚ, jakým způsobem byly předávány informace o


účetnictví SF Realing 92 v měsíčních (čtvrtletních) hlášeních a jak s nimi bylo nakládáno a


zda šlo o měsíční závěrku či o kompletní vedení účetnictví včetně došlých faktur (toto vše


za období roku 1996 a 1997)


2/ prověřit, zda a jak je možno restaurovat chybějící fakturační položky z této dokumentaceIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 05.10.99ve spolupráci s JUDr. Miechovou připravit na jednání MR návrh na opatření, kterými by byly eliminovány případné sankční postihy naší městské části