Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o připravovaných studijních pobytech

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 110/1999

 

usnesení  č. 110  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     Souhlasí             


 


na základě informaci o připravovaných stážích studentů a odborníků z university of Colorado College of Architecture and planning v červenci t. r. a Columbia university v lednu roku 2000 a souhlasí se záměrem tohoto projektu


 


     II.     pověřuje             

*


Starostu


[STAR]


KT: 31.05.99


 


dalším jednáním a přípravou účasti MČ P 13 na projektu  URBAN DESIGN STUDIO včetně způsobu zafinancování s nárokem na rozpočet MČ P 13 v předpokládané výši cca  40  tis. Kč v letošním roce