Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o probíhajícím předání správy domů fy Realing 92 s.r.o.

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 10/1999

 

usnesení  č. 010  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999


 


          ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 26.01.99


 


na základě jeho písemné informace předložit na příštím jednání rady závazný postup, vedoucí k ukončení kauzy “Realing”