Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o prodloužení doby splatnosti dlužné částky za nájemné a poplatků z prodlení

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 29/2000


 

I. bere na vědomí


seznam žadatelů, u kterých bytová komise doporučila prodloužení splátkového režimu nebo prominutí poplatku z prodleníII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 01.02.00doplnit k předložené tabulce dlužníků nájemného informaci o dodržování splátkového kalendáře každého dlužníka