Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o realizaci pomoci uprchlíkům z oblasti Kosova

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 476/1999

I. bere na vědomí


zprávu o čerpání a použití finančních prostředků, které byly uvolněny z rozpočtových rezerv MČ Praha 13 usnesením č. 106 z 6. zastupitelstva MČ Praha 13 z 23.6.1999II. bere na vědomíže čerpání prostředků na pomoc uprchlíkům z oblasti Kosova bylo po dohodě se Správou uprchlických zařízení MV ČR ukončeno. Čerpané prostředky činí celkem 50.000,- KčIII. doporučuje mzschválit předloženou zprávu o použití prostředků uvolněných z rozpočtových rezerv MČ Praha 13 na humanitární pomoc uprchlíkům z oblasti KosovaIV. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 6.10.99podat tuto závěrečnou zprávu místnímu zastupitelstvu na zasedání dne 6.10.1999