Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o řešení stížnosti p. Šebánka – provoz hřiště Kociánova

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 285/1999

I. bere na vědomí

písemnou odpověď p. tajemníka na stížnost p. Šebánka k provozu hřiště v ul. Kociánova. Ze dne 11.5.1999


II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 30.06.99


prostřednictvím Odboru životního prostředí zajistit ve smyslu výše uvedeného dopisu provedení běžné údržby z hlediska bezpečnosti používání tohoto hřiště.