Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o revizi hospodaření ve SF IKON

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 73/1999

bere na vědomí


informaci o revizi hospodaření SF IKON