Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2000

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 167/2000


 

I. bere na vědomí


návrh rozpočtu Městské části Praha 13 na rok 2000II. ukládá

*


Místní radě


[MR]


T: 29.02.00dopracovat tento návrh do konečné podoby rozpočtu Městské části P 13 na rok 2000 dle pokynů MHMPIII. ukládá

*


Místní radě


[MR]


T: 15.03.00předložit rozpočet MČ Praha 13 pro rok 2000 ke schválení Místnímu zastupitelstvu Prahy 13 na jeho příští zasedání  
~0


1.


Informace o rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2000~2 usnesení č. 167 z 9. ZASTUPITELSTVA MČ Praha 13 z 2.2.2000 


I. bere na vědomínávrh rozpočtu Městské části Praha 13 na rok 2000II. ukládá

*


Místní radě


[MR]


T: 29.02.00dopracovat tento návrh do konečné podoby rozpočtu Městské části P 13 na rok 2000 dle pokynů MHMPIII. ukládá

*


Místní radě


[MR]


T: 15.03.00předložit rozpočet MČ Praha 13 pro rok 2000 ke schválení Místnímu zastupitelstvu Prahy 13 na jeho příští zasedání