Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o rozpočtu Městské části Praha 13 na rok 2000

01. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 46/2000

I. Souhlasí

s předložením návrhu rozpočtu Městské části Praha 13 na rok 2000 na zasedání zastupitelstva spolu se zásobníkem plánovaných investičních akcí, u kterých bude zastupitelstvem stanovena prioritaII. ukládá

*


VO kanceláře zastupitelstva


[IVSV]


T: 04.02.00zajistit vyvěšení návrhu rozpočtu MČ P 13 pro rok 2000 po dobu 15 dnů na úřední desku MÚ MČ P 13 dle § 20 zákona o obcích