Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o rozvoji KMS

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 678/1999

MÍSTNÍ RADA MČ Praha 13 spolu s OBVODNÍ RADOU MČ Praha 5


I. bere na vědomíinformace o rozvoji KMS na obou územích s tím, že MČ P 13 dodá své stanovisko k nákupu “botiček” na již zakoupené botičkové vozidlo MČ P 5 (návrh termínů a dobu využití na území MČ P 13)II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 31.01.00zpracovat návrh termínů a dobu využití botičkového vozidla Prahy 5 pro potřeby Prahy 13