Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o stavu privatizace bytového fondu HLMP a jeho městských částí

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 72/1999


 

bere na vědomí

informaci o stavu privatizace bytového fondu v rámci HLMP a jednotlivých MČ