Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o stavu privatizace HLMP a jeho městských částí

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 130/1999








 


 



I. bere na vědomí



informaci o stavu privatizace bytového fondu v rámci HLMP a jednotlivých MČ



II. ukládá









*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 07.04.99



předložit informaci o stavu privatizace BF na nejbližší jednání MZ