Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o svěření objektu Luka C MČ Praha 13

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 98/1999

 

usnesení  č. 098  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I        bere  na  vědomí             


 


informaci starosty o svěření objektu “Luka C” MČ Praha 13 (usn. ZHMP č. 04/12 z 25.2.1999)


 


     II..     ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 06.04.99


 


projednat se společností Urbia a MHMP postup předávání dokumentace a následně celé stavby, zpracovat časový harmonogram a návrh finančního krytí (znalecké posudky, ostraha atd.) a předložit souhrnný materiál s návrhem dalšího postupu na jednání MR.


 


     III.     pověřuje             

*


ZS Ing. Dvořáka


[MIDV]


T: 23.03.99


 


přípravou veřejné zakázky výzvou pěti zájemcům  na technické i dokumentační převzetí svěřeného objektu “LUKA C”  a zkoordinovat ji s přípravou soutěže na výběr budoucího  provozovatele