Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o vyhlášení grantů HMP

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 480/1999

I. bere na vědomí


předloženou písemnou informaci o vyhlášení celoměstských grantů hl.m.Prahy na rok 2000 pro oblast
  • kultury  • tělovýchovy a sportu  • volného času mládežeII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 31.10.99zajistit co nejširší informovanost o vyhlášení grantů s cílem jejich maximálního čerpání v daných oblastech provozovaných na Praze 13