Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o výsledku konkurzu na místo ředitele Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 a návrh na jmenování Mgr. Petra Kubičky ředitelem uvedené školy

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0312/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0312/2021 ze dne 21.06.2021

32. Informace o výsledku konkurzu na místo ředitele Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 a návrh na jmenování Mgr. Petra Kubičky ředitelem uvedené školy

Rada městské části

I. bere na vědomí

usnesení o vhodnosti uchazeče ze dne 10.6.2021 z konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitele/ ředitelky Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322

II. jmenuje

na základě výsledků konkurzního řízení pana Mgr. Petra Kubičku na vedoucí pracovní místo ředitele Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 s účinností od 1.8.2021 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat jmenování pro nově jmenovaného ředitele Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 a zajistit jeho předání prostřednictvím odboru školství panu Mgr. Petru Kubičkovi

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.06.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení