Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o vývoji dodavatelských cen energií

21. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0467/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0467/2022 ze dne 21.11.2022

14. Informace o vývoji dodavatelských cen energií

Rada městské části

I. bere na vědomí

obsah předloženého materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení