Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o vývoji přejmenování komunikace Moselská na Sárská

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 249/1999

I. ODKLÁDÁ


předloženou informaci o vývoji komunikace Moselská na SárskáII. vySLOVUJEnespokojenost s postupem Magistrátu hl. m. Prahy nerespektováním stanoviska MČ Praha 13 ve věci pojmenování komunikace na území MČ Praha 13III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 01.06.99


požádat Odbor dopravy MHMP o vysvětlení jeho rozhodnutí, které je uvedeno v dopise Odboru vnitřní správy MHMP ze dne 9.2.1999 a které je v přímém rozporu s rozhodnutím MČ Praha 13