Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

07. 09. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UZ 0290/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

19. zasedání zastupitelstva MČ z 07.09.2022

USNESENÍ číslo UZ 0290/2022 ze dne 07.09.2022

5. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

obsah předloženého materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ivana Todlová v. r.

David Zelený v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení