Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Jmenování do funkce vedoucí ekonomického odboru, včetně platového zařazení

01. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 300/1999
 


 


 
I. jmenujepaní Danu Hálovou do funkce vedoucí ekonomického odboruII. sTANOVÍvedoucí EKO platové zařazení podle přílohy materiálu, a to s účinností od 1.6.1999