Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Jmenování Ing. Aleny Hodkové do funkce vedoucího Odboru – Kancelář starosty MČ

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 334/1999


 

I. jmenuje


Ing. Alenu Hodkovou do funkce vedoucí kanceláře starosty s účinností od 1.7.1999 a stanovuje jí plat dle přílohy materiálu


II. bere na vědomí


nové organizační zatřídění pracovníků Servisu zastupitelstva pod asistenta starosty p. B. Pardubického s platností od 1. 6. 1999III. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 31.07.99


zapracovat tuto změnu do připravované novely Organizačního řádu MÚ