Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Jmenování komise pro rozdělení grantů

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 34/1999

 

usnesení  č. 034  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999       


     I.     jmenuje      


 


komisi na  rozdělení grantů  v oblasti využití volného času pro rok 1999 ve složení:


člen                                     náhradník


1.Ing. Petr Bratský                 Petr Weber


2.RNDr. Tomáš Páv                     Ivana Svobodová


3.Mgr. Karel Vostárek               Petr Kužel


4.Ing. Milan Dvořák                 RNDr. Miloš Gregar


5.Ing. Milan Žaloudek              Radim Soukup


 


tajemník komise: Ing. Anděla Pavlová


 


II.  ukládá          

*


Starostovi


[STAR]


T: 28.02.99


 


předložit návrh na rozdělení grantů ke schválení místní radě