Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Fakultní mateřské školy SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964

11. 09. 2023
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0380/2023

Dokumenty ke stažení