Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení pro výkon funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizace

11. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 0146/2022

Dokumenty ke stažení