Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Jmenování zástupců MČ P 13 z řad členů MZ do Obvodní školské rady P 5

17. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 25/1999 


 


I. VOLÍzástupce MČ Praha 13 do Obvodní školské rady Prahy 5 ve složení:RNDr. Miloš Gregar


Mgr. Karel Vostárek


Mgr. Jan Kasal


PhDr. Petr VodsloňII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 28.02.99informovat o nově jmenovaných zástupcích MČ Praha 13 ředitele Školského úřadu Praha 5