Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kabelové televizní vysílání Prahy 13

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 107/1999
 


 I. Souhlasís pokračováním kabelového vysílání MČ Praha 13 ve stávajícím rozsahu s tím, že náklady spojené s vysíláním budou hrazeny z vedlejší hospodářské činnosti MČII. pověřuje

*


Místní radu


[MR]


T: 27.07.99vypsáním výběrového řízení na subjekt, zajišťující pravidelné televizní vysílání naší městské části na základě uzavření smlouvy od září 1999III. ukládá

*


vedoucí OKZ


[STAR]


T: 01.09.99zajistit členům zastupitelstva možnost shlédnutí vysílání regionálního TV vysílání na archivovaných videokazetách (v zasedací místnosti Ovčí Hájek)