Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kancelář a sklad firmy EBERSPÄCHER

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 141/1999
 


 


 


Souhlasís  výstavbou kanceláří a skladu firmy EBERSPÄCHER, spol. s  r. o. za těchto podmínek:


místní rada


1) požaduje před vydáním stavebního povolení, uzavřít nájemní smlouvy na pozemky, svěřené MČ Praha 13 a dotčené výstavbou.


2) v dalším stupni PD požaduje předložit řešení dopravy v  klidu a celkové dopravní řešení.


3) požaduje (podle vyhlášky č. 19/1994 Sb.) zajistit v  areálu min. 25% ploch pro zeleň.


4) z  důvodů zvyšující se dopravní zátěže a bezpečnosti provozu, požaduje úpravu oblouků pro odbočení, křižovatky Bavorská x K  Hájům.