Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kauza INVESTIA

16. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UZ 21/1998

 


I.
     POTVRZUJE


platnost usnesení MZ MČ Praha 13 č. 545 ze dne 30. 9. 1998


     II.
     SOUHLASÍ


s odkoupením pohledávky  od správce konkurzní  podstaty za částku
10 mil. Kč


     III.
     ZPLNOMOCŇUJE
*    starostu [STAR] Ing.P.Bratského            KT:31.01.99


podpisem dohody  o narovnání pod  pod podmínkou zpětvzetí  žaloby
správcem konkurzní podstaty JUDr. Nezkusilem


     IV.
     UKLÁDÁ
*    ZS P.Weberovi [PEWE]                        T:15.02.99


předložit  Zastupitelstvu obsah  dohody o  narovnání na nejbližší
zasedání MZ