Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kino v ZŠ Janského

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 8/2000


 
 


 žádost pana Vladimíra Procházky – Computer Service o úhradu nákladů na vybavení kinosáluII. Souhlasíse zněním smlouvy o úhradě nákladů za vybavení kinosálu v objektu ZŠ Janského Velká OhradaIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.01.00

  1. podepsat smlouvu o úhradě nákladů na vybavení kinosálu v objektu ZŠ Janského Velká


Ohrada

  1. prověřit správnost postupu při uzavření nájemní smlouvy mezi ZŠ Janského a fou Computer- Service, příp. vypracovat metodiku postupu při uzavírání nájemních smluv škol a školských zařízení tak, aby nedocházelo k problémům jako u výše uvedeného smluvního vztahu