Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kontrola dodržování nájemní smlouvy na PNB

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 456/1999

I. bere na vědomí


výsledek kontroly dodržování nájemní smlouvy na budovu PNBII. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 19.10.99předložit ekonomickou kontrolu plnění smluv s fou CUMBER CZ, a.s. s návrhem na opatření