Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kontrola OSOM – přijatá opatření

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 126/2000

 

bere na vědomí

že úkol byl splněn svoláním schůzky, z které vyplynuly úkoly pro OHSŠZ a OSOM, jak dál využívat majetek MČ v souladu s příslušnými zákony