Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kontrola plnění pokynů vlastníka a zásad pronájmu nebytových prostor u SF CENTRA

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 325/1999

I. bere na vědomí


porušení zásad pronájmu nebytových prostor SF CENTRA za období od října 98 do dubna 99 ve 4 případech



II. Souhlasí



s uplatněním náhrady škody z ušlého nájmu u SF CENTRA z pronájmu nebytového prostoru Zvoncovitá 1969 – ordinace ve výši 9.610,- Kč



III. ukládá









*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.06.99



aby se ve spolupráci s EKO zajistil uplatnění náhrady škody u SF CENTRA v souladu s rozhodnutím MR