Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kontrola SF spojená s vymáháním pohledávek dlužného nájemného v bytových domech

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 455/1999

I. bere na vědomí


předloženou zprávu o provedených kontrolách vymáhání pohledávek dlužného nájemného v bytových domechII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 19.10.99předložit


1/ ucelený materiál o způsobu vymáhání pohledávek na nájemném, podávání žalob na přivolení k výpovědi a na exekuci z bytu


2/ návrh nové mandátní smlouvy, ve které budou zapracovány požadované změny a způsob vymáhání pohledávek