Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kulturní a obchodní centrum Stodůlky – vyhodnocení k dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí (E.I.A.)

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 507/1999


 
 


 


pověřuje

*


ZS Ing. Dvořáka


[MIDV]


T: 31.10.99prokonzultovat vliv stavby “Kulturní a obchodní centrum Stodůlky” na životní prostředí E.I.A. s příslušným odborem státní správy MÚ P 13 a stanovisko sdělit magistrátu HMP