Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kulturní zařízení Velká Ohrada

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 412/1999

I. Souhlasí


se záměrem dostavby “kulturního zařízení Velká Ohrada” za podmínky, že dostavbu bude financovat ZHMP, které zároveň upraví smluvní vztahy a připraví výběrové řízeníII. doporučuje mzvyslovit souhlas s předloženým záměrem dostavby “kulturního zařízení Velká Ohrada”III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 21.09.99a) projednat v ZHMP konkrétní poskytnutí přislíbených potřebných finančních prostředků


b) připravit podmínky výběrového řízení na budoucího uživatelec) předložit MR návrhy podmínek budoucích smluvních vztahů souvisejících s pronájmem a budoucím provozováním tohoto kulturního zařízení