Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kulturní zařízení Velká Ohrada

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 115/1999
 


 


 I. Souhlasís věcným záměrem dostavby “Kulturního zařízení Velká Ohrada” za předpokladu, že dostavba bude financována z prostředků ZHMP, které zároveň upraví smluvní vztahyII. bere na vědomíúkoly, které v souvislosti s tímto záměrem uložila Místní rada MČ Praha 13III. ukládá

*


Místní radě


[MR]


T: 08.12.99a/ předložit zastupitelstvu návrh na ustavení komise pověřené přípravou výběrového řízení na


budoucího provozovatele Kulturního zařízení Velká Ohrada


b/ předložit zastupitelstvu návrh ekonomické studie na provozování tohoto zařízení