Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kupní smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene na parc.č. 535

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 123/1999
 


 


doporučuje mz


souhlasit s předloženou smlouvou a se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy pro vlastníka kanalizačního řádu vedeného pod povrchem pozemku číslo 535