Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Lezecká stěna “JAKUB” – otevírání a hodnocení nabídek výzvy jednomu zájemci

01. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 296/1999
 


 
I. Souhlasís hodnocením výběrové komise výzvy jednomu zájemci na vybudování lezeckého trenažeru “JAKUB”II. VYHLAŠUJEvítězem výzvy jednomu zájemci na vybudování lezeckého trenažeru “JAKUB” firmu LEDIC s.r.o.III. bere na vědomíinformaci ZS Ing. Dvořáka o prezentaci a zkušebním provozu lezeckého trenažeru JAKUB na základě smlouvy o zapůjčení s firmou LEDIC, s.r.o.IV. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 07.06.99předložit radě vyhodnocení zkušebního provozu a na základě výsledku tohoto vyhodnocení předložit smlouvu o dílo a smlouvu o provozování trenažeru včetně zapracovaných připomínek LPOV. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 07.06.99Ing. P. Bratskému podepsat smlouvy s výhercem výběrového řízení