Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Lezecká stěna Jakub – smlouva o dílo a smlouva nájemní

10. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 305/1999


I. bere na vědomí

vyhodnocení zkušebního provozu lezecké stěny Jakub


II. Souhlasí


s uzavřením smlouvy o dílo a smlouvy nájemní na lezeckou stěnu Jakub s firmou LEDIC, s.r.o.


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 10.06.99


Ing. P. Bratskému podepsat výše uvedené smlouvy s fou LEDIC. s.r.o.