Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Lezecká stěna JAKUB v areálu ZŠ Trávníčkova – doplňující informace

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 13/1999

 

usnesení  č. 013  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999


 


     I.     doporučuje  mz             


 


schválit vybudování lezecké stěny JAKUB v areálu ZŠ Trávníčkova


 


     II.     doporučuje  mz             


 


schválit uvolnění částky ve výši 2,8 mil. Kč z vedlejší hospodářské činnosti na položku Investice


 


     III.     doporučuje  mz             


 


schválit provedení příslušné rozpočtové změny ekonomickým odborem


 


     IV.     doporučuje  mz             


 


pověřit Místní radu Praha 13 zajištěním realizace lezecké stěny JAKUB