Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Lezecká stěna “JAKUB” – výzva jednomu zájemci

06. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 172/1999

I. Souhlasí


se zadáním a vyhlášením veřejné výzvy jednomu zájemci na vybudování¨a provozování lezecké stěny “JAKUB”II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 20.04.99


prověřit majetkoprávní vztahy k pozemku, na kterém má být lezecká stěna instalována


III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.04.99zabezpečit vyhlášení výzvy jednomu zájemci v souladu s bodem l tohoto usnesení a doplnit takto i návrh smlouvyIV. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 30.04.99projednat s radním ZHMP Mgr. Rudolfem Blažkem dotaci hl.m.Prahy na provoz lezecké stěny v roce 1999 a o výsledku jednání informovat následně místní radu


III. jmenujekomisi pro vyhodnocení nabídek ve složení:členové náhradníci


Ing. Petr Bratský Mgr. Karel Vostárek


Ing. Milan Dvořák p.Petr Kopecký


p. Radim Soukup Ing. Oldřich Fiala


pí. Blanka Hylmarová pí.Eva Hrnčířová


Ing. Walter Kricner pí. Svatava AlbrechtováTajemník komise: pí. Brabencová


Odborný poradce: Mgr. Herzová