Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Likvidace skladu úřadu pronajatého v IPS a části skladu v Třebonicích

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 75/1999


 

I. schvaluje


a) postup likvidace inventáře a materiálu uskladněného v pronajatém skladu úřadu v IPS a


části uskladněného inventáře a materiálu ve skladu odboru hospodářské správy školských zařízení v Třebonicích, tj. prodej inventáře navrhovaného k likvidaci Automuseu PRAGA a TJ Sokol Stodůlky s cílem ukončení pronájmu skladu v IPS k 31.5.1999 a to:


za symbolickou cenu 1 Kč,


b) odpis z účetní evidence městské části, v případě inventáře a materiálu ze skladu IPSve výši 548 486,42 Kč a v případě inventáře a materiálu ze skladu v Třebonicích ve výši


406 643,85 Kč k 30.4.1999, tj. celkem 955 130,27 Kč.


II. ukládá


*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 31.05.99


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.05.99


a) zabezpečit ukončení smluvních vztahů na pronájem skladu úřadu v IPS,


b) zajistit smluvně prodej inventáře a materiálu z obou skladů Automuseu PRAGA a TJ Sokol


Stodůlky a následně fyzický a účetní odpis z majetku městské části