Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Likvidace skladu úřadu pronajatého v IPS a vyřazených předmětů ze skladu OHSŠZ v Třebonicích

30. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 166/1999

I. bere na vědomí


  1. důvodovou zprávu o navrhovaném postupu likvidace inventáře a materiálu z pronajatého


skladu úřadu v IPS s cílem ukončení jeho pronájmu a likvidace části uskladněného


inventáře a materiálu ze skladu odboru hospodářské správy školských zařízení


v Třebonicích,


b.) zápisy o provedení vyřazovacího řízení pronajatého skladu úřadu v IPS a části skladu


odboru hospodářské správy školských zařízení v Třebonicích,  1. nabídku TJ Sokol Stodůlky a Automusea PRAGA na pomoc při likvidaci inventáře uskladněného ve skladu v IPS a ve Třebonicích


d.) návrh na sponzorský dar Automuseu PRAGA a TJ Sokol Stodůlky


II. Souhlasía.)s navrhovaným postupem likvidace inventáře a materiálu z pronajatého skladu úřadu v IPS


a části uskladněného inventáře a materiálu ze skladu odboru hospodářské správy školských


zařízení v Třebonicích,, tj. předání části uskladněného inventáře AUTOMUSEU PRAGA


a TJ Sokol Stodůlky k dalšímu využití jako sponzorský dar a k případné fyzické likvidaci, b.)s odpisem z účetní evidence městské části ve výši 548 486,42 Kč ze skladu IPS a


v případě skladu v Třebonicích ve výši 406 643,85 Kč.


III. doporučuje mz


1. SCHVÁLIT T.: 31.05.99
a.)postup likvidace inventáře a materiálu uskladněného v pronajatém skladu úřadu v IPS a


části uskladněného inventáře a materiálu ve skladu odboru hospodářské správy školských zařízení v Třebonicích, tj. předání inventáře navrhovaného k likvidaci Automoseu PRAGA a TJ Sokol Stodůlky jako sponzorský dar k případnému využití a fyzické likvidaci s cílem ukončení pronájmu skladu v IPS k 31.5.1999 a to:


za symbolickou cenu 1 Kč,


b.)odpis z účetní evidence městské části, v případě inventáře a materiálu ze skladu IPS


ve výši 548 486,42 Kč a v případě inventáře a materiálu ze skladu v Třebonicích ve výši


406 643,85 Kč k 30.4.1999, tj. celkem 955 130,27 Kč.


2. ULOŽIT


tajemníkovi úřadu a ZS Petru Weberovi T.:31.05.99  1. zabezpečit ukončení smluvních vztahů na pronájem skladu úřadu v IPS,

  2. zajistit smluvně předání inventáře a materiálu z obou skladů Automuseu PRAGA a TJ Sokol Stodůlky a následně fyzický a účetní odpis z majetku městské části