Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Likvidace skladu úřadu pronajatého v IPS

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 102/1999

 

usnesení  č. 102  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     ODKLÁDÁ    


 


návrh na likvidaci skladu MÚ v objektu, pronajatém IPS


 


     II.     jmenuje      


 


komisi ve složení: RNDr. Gregar, p. Kužel, p.Soukup, Ing. Kricner, Ing. Mozr, p. Mošovský, p. Sepekář, která prověří fyzický  a účetní stav zde uloženého inventáře.


Akce proběhne dne 25.3.1999 od 16.00 hodin, výsledek bude předložen na nejbližší jednání rady ZS p. Weberem