Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

lnění příjmů a čerpání výdajů za rok 1999 MČ Praha 13

06. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 107/2000

I. Souhlasí


s plněním příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za rok 1999 MČ Praha 13 


II. doporučuje mzSCHVÁLIT plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za rok 1999 MČ Praha 13