Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Majetkoprávní vypořádání pozemků par.č.3097/2, 2860/120, 3089/3, 3090/5, 3091/4, 3092/4, 3093/4, 3094/4, 3095/4, 3096/4 a 3096/5 v k.ú. Stodůlky

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 60/1999

I. schvaluje

odkoupení pozemků par.č.3089/3, 3090/5, 3091/4, 3092/4, 3093/4, 3094/4 ve vlastnictví fyzických osob a směnu obecních pozemků par.č.3097/2 a 2860/120 za pozemky par.č.3095/4, 3096/4 a 3096/5 ve vlastnictví fyzických osob, za cenu 2 230,-Kč/m2,s tím , že veškeré náklady spojené se směnou a koupí uhradí majitelé řadových domků včetně daní a poplatků


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 08.04.99


prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměr


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.09.99


předložit starostovi Ing.Bratskému k podpisu směnné a kupní smlouvy