Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Majetkoprávní vypořádání pozemků parc.č. 3097/2, 2860/120, 3089/3, 3090/5, 3091/4, 3092/4, 3093/4, 3094/4, 3095/4, 3096/4 a 3096/4 v k.ú. Stodůlky

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 72/1999

 

usnesení  č. 072  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


            doporučuje  mz             


 


souhlasit s odkoupením pozemků par.č.3089/3, 3090/5, 3091/4, 3092/4, 3093/4, 3094/4 ve vlastnictví fyzických osob a se směnou obecních pozemků par.č.3097/2 a 2860/120 za pozemky par.č.3095/4, 3096/4 a 3096/5 ve vlastnictví fyzických osob, za cenu 2 230,-Kč/m2,s tím , že veškeré náklady spojené se směnou a koupí uhradí majitelé řadových domků včetně daní a poplatků