Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Majetkové vyrovnání s p. Václavem Šimkem

19. 05. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UZ 88/1999


 
 


 


I. Souhlasís prodejem části parcely č. 2208 manželům Václavu a Jitce Šimkovým za cenu 400,- Kč/m2II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.05.99prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměrIII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.09.99podepsat kupní smlouvu s manželi Šimkovými