Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Majetkový výbor Zastupitelstva MČ Praha 13

12. 11. 2014
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 0013/2014

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

1. zasedání zastupitelstva MČ z 12.11.2014

USNESENÍ číslo UZ 0013/2014 ze dne 12.11.2014

13. Majetkový výbor Zastupitelstva MČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. volí

předsedkyní Majetkového výboru Yvetu Kvapilovou

II. volí

členem Majetkového výboru Ing. Víta Bobysuda

III. volí

členem Majetkového výboru Aleše Marečka

IV. volí

tajemnicí Majetkového výboru Ing. Renátu Uramovou

Ing. David Vodrážka v.r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v.r.

Zbyněk Pastrňák v.r.

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení