Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Mandátní smlouva s Ing. Jindřichem Kalibou

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 209/1999

I. Souhlasí


s uzavřením mandátní smlouvy s Ing. Jindřichem Kalibou ve znění předloženého návrhu s úpravou čl. 5 c/, který bude znít: “Mandatář je povinen řídit se pokyny mandanta.


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 15.05.99

Ing.P.Bratskému podepsat mandátní smlouvu s Ing. Jindřichem Kalibou