Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Memorandum – výstavba parkovacího domu při ul. Bellušova

07. 02. 2022
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 0055/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

3. schůze rady MČ z 07.02.2022

USNESENÍ číslo UR 0055/2022 ze dne 07.02.2022

27. Memorandum – výstavba parkovacího domu při ul. Bellušova

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. schvaluje

Memorandum – Dohodu o správě a provozu dvou nadzemních podlaží parkovacího domu při ul. Bellušova

III. ukládá

starostovi ing. Davidu Vodrážkovi podepsat Memorandum – Dohodu o správě a provozu dvou nadzemních podlaží parkovacího domu při ul. Bellušova

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 28.02.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení